Mój Prąd 5.0 – Wszystko, co warto wiedzieć.

Czy myślisz o inwestycji w fotowoltaikę? Marzysz o zrównoważonym domu zasilanym przez odnawialne źródła energii? Jeżeli tak, to program Mój Prąd 5.0 jest właśnie dla Ciebie. Ruszył on 22 kwietnia 2023 roku i przynosi szereg zmian, które mogą zainteresować każdego aspirującego prosumenta energii​ i nie tylko. 

Co nowego w programie Mój Prąd 5.0?

Mój Prąd 5.0 to program, który nie tylko wspiera fotowoltaikę, ale także promuje inne technologie z zakresu OZE. Do programu dołączono takie elementy jak pompy ciepła i kolektory słoneczne. Tak więc, jeżeli planujesz zainwestować w jedną z tych technologii, to możesz liczyć na wsparcie finansowe od państwa.

Jakie są dopłaty w ramach Mój Prąd 5.0?

Maksymalne kwoty dopłat w ramach Mój Prąd 5.0 są następujące:

 • Do 6 000 złotych na same panele fotowoltaiczne
 • Do 7 000 złotych na panele fotowoltaiczne plus dodatkowe komponenty
 • Do 16 000 złotych na panele fotowoltaiczne plus magazyn energii
 • Do 5 000 złotych na magazyn ciepła
 • Do 3 000 złotych na system zarządzania energią
 • Do 4 400 złotych na pompy ciepła typu powietrze-powietrze
 • Do 12 600 złotych na pompy ciepła typu powietrze-woda
 • Do 19 400 złotych na pompy ciepła typu powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
 • Do 28 000 złotych na gruntowe pompy ciepła
 • Do 3 500 złotych na kolektory słoneczne

Warto zauważyć, że w nowej wersji 5.0 można otrzymać nawet do 57 500 zł dotacji w przypadku gdy inwestujemy w instalację fotowoltaiczną, kolektory słoneczne, magazyn energii, systemy HEMS/EMS oraz gruntową pompę ciepła o podwyższonej klasie energetycznej. 

Należy jednak pamiętać, że dofinansowanie nie może przekroczyć 50% wartości inwestycji. Ponadto, dotacja przyznawana jest na zakończone już inwestycje, a środki są wypłacane w ciągu około trzech miesięcy od momentu zgłoszenia. 

Jak wygląda proces złożenia wniosku?

W przypadku zainteresowania skorzystaniem z możliwości, które oferuje Mój Prąd 5.0, pierwszym krokiem jest przygotowanie i zgromadzenie wersji elektronicznych wymaganych dokumentów. Te obejmują:

 1. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej,
 2. Zaświadczenie potwierdzające rozliczanie się wnioskodawcy za wytworzoną/pobraną energię elektryczną na zasadach systemu tzw. net-billing,
 3. Faktury lub paragony imienne za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
 4. Potwierdzenie dokonania płatności za wszystkie elementy zgłoszone do dofinansowania w pełnej wysokości dołączonej faktury,
 5. Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej,
 6. Dokument potwierdzający numer rachunku bankowego Wnioskodawcy,
 7. Protokół odbioru prac od wykonawcy lub oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące samodzielnego montażu dodatkowych elementów (np. magazyn ciepła),
 8. Karta produktu i/lub etykieta energetyczna.
 9. Po skompletowaniu tych dokumentów, aplikację do programu „Mój Prąd” można złożyć online poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Do utworzenia konta w GWD niezbędny jest profil zaufany.

Jakie są warunki otrzymania dofinansowania?

Aby skorzystać z programu Mój Prąd 5.0 i ubiegać się o dofinansowanie, musisz spełnić następujące warunki:

 • Właścicielstwo nieruchomości: Musisz być właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego.
 • Umowa o przyłączeniu: Musisz posiadać umowę o przyłączeniu instalacji do sieci energetycznej.
 • System net-billing: Twoja nieruchomość musi być objęta systemem net-billing. Prosumenci rozliczani na podstawie net-meteringu muszą zmienić system.
 • Brak azbestu na dachu: Dach Twojego domu nie może zawierać azbestu.
 • Brak innych dopłat: Nie możesz korzystać z innego programu wsparcia na te same urządzenia.
 • Zakres mocy instalacji: Dofinansowanie nie jest dostępne dla instalacji o mocy mniejszej niż 2 kW lub większej niż 10 kW.
 • Limit dopłat: Dofinansowanie nie może przekroczyć 50% wartości inwestycji​.

Podsumowanie

Program Mój Prąd stanowi istotną część polityki energetycznej naszego kraju, umożliwiając indywidualnym użytkownikom aktywny udział w przemianie energetycznej. W jego nowej wersji 5.0 można otrzymać nawet do 57 500 zł dotacji dlatego gorąco zachęcamy do skorzystania z tej okazji i przyłączenia się do ruchu ku zrównoważonej przyszłości energetycznej. Pamiętaj, że zgłaszając się do nas po pomoc w złożeniu wniosku zwiększasz szansę na jego otrzymanie oraz oszczędzasz swój czas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *