Kompleksowa termomodernizacja Czyste Powietrze 2024.

Czy wiesz, że nieefektywność energetyczna Twojego domu nie tylko podnosi rachunki za ogrzewanie, ale także negatywnie wpływa na środowisko? Wiele domów traci ciepło przez niewłaściwą izolację, co prowadzi do niepotrzebnego marnowania energii. Kompleksowa termomodernizacja może być rozwiązaniem tych problemów. Jednakże staje przed Tobą wyzwanie: jak podejść do tego procesu, by był skuteczny i ekonomiczny? Program Czyste Powietrze oferuje różne możliwości, ale jego zrozumienie i efektywne wykorzystanie może wydawać się zawiłe.

Na szczęście jesteś we właściwym miejscu. Odkryj, jak kompleksowa termomodernizacja może zmienić oblicze Twojego domu, czyniąc go nie tylko bardziej efektywnym energetycznie, ale także przyjaznym dla środowiska. Poznaj szczegóły programu Czyste Powietrze i dowiedz się, jak możesz na nim skorzystać. 

Kompleksowa termomodernizacja Czyste Powietrze – co obejmuje?

Zastanawiasz się, co dokładnie obejmuje kompleksowa termomodernizacja i dlaczego warto się nią zainteresować? W tej części artykułu zagłębimy się w jej istotę, wyjaśniając, jak ten proces może przyczynić się do znaczącej poprawy efektywności energetycznej Twojego domu.

Zakres projektu obejmującego kompleksową termomodernizację jest określony w punkcie 9.2.2 ust. 3 programu Czyste Powietrze. Aby uzyskać dotację na modernizację budynku lub lokalu mieszkalnego, należy spełnić następujące warunki:

Audyt energetyczny

Kompleksowa termomodernizacja Czyste Powietrze rozpoczyna się od audytu energetycznego. Jest to szczegółowa analiza energetyczna Twojego budynku, która pozwala zidentyfikować, gdzie i w jaki sposób energia jest marnowana. Audytor sprawdzi stan izolacji, jakość okien, drzwi, a także sprawność systemów grzewczych i wentylacyjnych. Ten proces jest nie tylko obowiązkowy, ale przede wszystkim kluczowy, by precyzyjnie określić, jakie działania będą najbardziej efektywne w Twoim przypadku.

Jedynie profesjonalny audyt energetyczny budynku może odpowiedzieć na pytanie, czy w danym obiekcie uda się osiągnąć cele kompleksowej termomodernizacji.

Audyt energetyczny to szczegółowa analiza aktualnego stanu budynku, która pozwala określić:

 • Jakie elementy konstrukcyjne i systemy wymagają modernizacji, aby zmniejszyć zużycie energii.
 • Jakie będą koszty tych modernizacji.
 • Jakie korzyści przyniosą te ulepszenia – ile energii i pieniędzy zaoszczędzimy.
 • Jakie rozwiązania techniczne i materiały należy zastosować.
 • Które prace będą najbardziej opłacalne.
 • Jakie źródło energii będzie najefektywniejsze.
 • Skąd pozyskać środki na modernizację.

Innymi słowy, audyt energetyczny stanowi instrukcję, jak najlepiej przeprowadzić kompleksową termomodernizację, również w kontekście programu Czyste Powietrze.

Osiąganie wskaźników efektywności energetycznej

Głównym celem kompleksowej termomodernizacji jest osiągnięcie konkretnych wskaźników efektywności energetycznej. Program Czyste Powietrze określa je dwukrotnie: albo poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m²*rok), albo przez obniżenie tego zapotrzebowania o co najmniej 40%. To ambitne cele, ale jak pokazują doświadczenia, są one w pełni osiągalne dzięki dobrze zaplanowanym działaniom termomodernizacyjnym.

Realizacja konkretnego wariantu z audytu

Kolejnym krokiem jest realizacja wybranego wariantu z audytu energetycznego. To nie jest proces polegający na pojedynczych, losowych ulepszeniach. Wymaga on kompleksowego podejścia, gdzie każde działanie – czy to wymiana stolarki okiennej, docieplenie ścian, czy modernizacja systemu ogrzewania – jest częścią większego planu. Plan ten powinien być realizowany skrupulatnie, aby osiągnąć zakładane wskaźniki efektywności energetycznej, tak aby odpowiadały one wymogom programu Czyste Powietrze.

Przygotowanie planu kompleksowej termomodernizacji Czyste Powietrze

Na podstawie wyników audytu energetycznego przygotowywany jest szczegółowy plan termomodernizacji. Plan ten określa:

 • Konieczne działania modernizacyjne, takie jak wymiana stolarki okiennej, docieplenie ścian, modernizacja systemu ogrzewania,
 • Koszty realizacji poszczególnych działań,
 • Oczekiwane korzyści, w tym oszczędności energii i redukcję kosztów eksploatacyjnych.

Wybór źródeł finansowania

W kolejnym kroku inwestor identyfikuje źródła finansowania. Program Czyste Powietrze oferuje różne poziomy wsparcia, które zależą od dochodów inwestora i zakresu realizowanych prac. Dofinansowanie może obejmować zarówno koszty audytu energetycznego, jak i samej modernizacji.

Realizacja prac termomodernizacyjnych

Po uzyskaniu niezbędnych funduszy i przygotowaniu planu, przystępuje się do realizacji prac termomodernizacyjnych. Prace te mogą obejmować:

 • Wymianę źródła ciepła na bardziej efektywne, np. pompę ciepła lub kocioł zgazowujący drewno,
 • Docieplenie ścian zewnętrznych, dachów i podłóg,
 • Instalację rekuperacji,
 • Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (PV).

Kontrola i odbiór prac

Po zakończeniu prac przeprowadzana jest kontrola jakości wykonanych modernizacji. Kontrola ta ma na celu upewnienie się, że wszystkie działania zostały przeprowadzone zgodnie z planem i spełniają wymogi programu Czyste Powietrze. Odbiór prac kończy proces termomodernizacji.

Złożenie wniosku o dotację

Ostatecznym krokiem jest złożenie wniosku o dotację w ramach programu Czyste Powietrze. Wniosek powinien zawierać wszystkie niezbędne dokumenty, w tym wyniki audytu energetycznego, szczegółowy plan modernizacji oraz potwierdzenie realizacji prac. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, inwestor otrzymuje dotację na zrealizowane działania.

Proces kompleksowej termomodernizacji we współpracy z firmą

Proces kompleksowej termomodernizacji w ramach programu Czyste Powietrze obejmuje kilka kluczowych etapów, które mają na celu zapewnienie efektywnego i zgodnego z przepisami przeprowadzenia inwestycji. Współpraca z doświadczoną firmą może znacznie ułatwić cały proces, minimalizując ryzyko opóźnień i błędów.

Wstępny audyt

Pierwszym krokiem w realizacji projektu jest przeprowadzenie wstępnego audytu. Firma oferuje bezpłatne oględziny miejsca montażu oraz wywiad z klientem. Podczas tego etapu oceniane są warunki techniczne budynku oraz potrzeby energetyczne gospodarstwa domowego. Wstępny audyt pozwala na dokładne określenie zakresu prac niezbędnych do przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji.

Oferta

Na podstawie wyników audytu firma przygotowuje szczegółową ofertę. Oferta ta obejmuje ustalenie wszystkich niezbędnych prac w budynku oraz dokładną wycenę. Precyzyjne określenie kosztów i zakresu prac jest kluczowe dla zaplanowania budżetu oraz harmonogramu realizacji inwestycji.

Dobór dofinansowania

W kolejnym kroku firma pomaga w wyborze najkorzystniejszej formy dofinansowania. Specjaliści doradzają, jakie środki wsparcia finansowego są dostępne w ramach programu Czyste Powietrze i jak można je najlepiej wykorzystać. Dobór odpowiedniego dofinansowania pozwala na optymalne finansowanie inwestycji, co jest szczególnie ważne przy kompleksowej termomodernizacji.

Umowa

Po zaakceptowaniu oferty przez klienta, następuje podpisanie umowy z wykonawcą. Umowa precyzuje zakres prac, harmonogram realizacji oraz warunki finansowe. Jasno określone zobowiązania obu stron są podstawą do efektywnej współpracy i realizacji projektu.

Formalności

Firma zajmuje się wszelkimi formalnościami związanymi ze złożeniem wniosku o dotację. W ramach tej usługi przygotowywane są wszystkie niezbędne dokumenty, a wniosek składany jest do odpowiednich instytucji. Dzięki temu klient nie musi martwić się o skomplikowane procedury administracyjne, co znacznie przyspiesza proces uzyskania dofinansowania.

Decyzja Funduszu

Po złożeniu wniosku Fundusz ma określony czas na jego rozpatrzenie. Klient otrzymuje informację o przyznanej dotacji, co pozwala na przystąpienie do realizacji inwestycji. Decyzja Funduszu jest kluczowym etapem w procesie termomodernizacji Czyste Powietrze.

Realizacja inwestycji

Montaż instalacji i przeprowadzenie prac modernizacyjnych odbywa się w ustalonym wcześniej terminie. Firma realizuje wszystkie prace zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami. Regularny nadzór nad postępem prac oraz profesjonalne podejście do realizacji gwarantują wysoką jakość wykonania.

Wniosek o płatność

Końcowym etapem pozyskania dotacji jest złożenie wniosku o płatność. Po zakończeniu prac firma pomaga w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji oraz złożeniu wniosku o wypłatę pozostałej części dotacji. Fundusz przeprowadza ostateczną weryfikację i dokonuje wypłaty środków.

Kompleksowa termomodernizacja Czyste Powietrze – jakie korzyści?

Termomodernizacja w programie Czyste Powietrze została wprowadzona z ważnego powodu. Nowe zasady programu przewidują wyższe limity maksymalnych kwot dofinansowania dla tych, którzy spełnią wymagania kompleksowej termomodernizacji. Wysokość dofinansowania zależy od zakresu modernizacji oraz typu inwestora.

I poziom wsparcia – dochód do 135 000 zł

 • Zmiana źródła ciepła na pompę ciepła oraz dodatkowe przedsięwzięcia (np. rekuperacja, wymiana okien) może uzyskać do 60 000 zł (bez kompleksowej termomodernizacji – do 35 000 zł).
 • Zmiana źródła ciepła na kocioł zgazowujący drewno lub kocioł gazowy oraz inne przedsięwzięcia może uzyskać do 50 000 zł (bez kompleksowej termomodernizacji – do 25 000 zł).
 • Działania termomodernizacyjne bez wymiany źródła ciepła mogą uzyskać do 33 000 zł (bez kompleksowej termomodernizacji – do 13 000 zł).

Dla osób kwalifikujących się do I poziomu dofinansowania, kompleksowa termomodernizacja może zwiększyć limit dotacji o około 20 000 – 35 000 zł w porównaniu do wariantu bez kompleksowej termomodernizacji.

II poziom wsparcia – dochód do 1 894 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub do 2 651 zł (gospodarstwo jednoosobowe)

 • Zmiana kotła na pompę ciepła oraz dodatkowe przedsięwzięcia (np. rekuperacja, wymiana okien) może uzyskać do 90 000 zł (bez kompleksowej termomodernizacji – do 50 000 zł).
 • Zmiana kotła na kocioł zgazowujący drewno lub kocioł gazowy oraz inne przedsięwzięcia może uzyskać do 72 000 zł (bez kompleksowej termomodernizacji – do 32 000 zł).
 • Działania termomodernizacyjne bez wymiany źródła ciepła mogą uzyskać do 48 000 zł (bez kompleksowej termomodernizacji – do 25 000 zł).

W przypadku II poziomu dofinansowania, dotacja z kompleksową termomodernizacją może wzrosnąć o 23 000 zł lub nawet 40 000 zł, w zależności od zakresu działań.

III poziom wsparcia – dochód do 1 090 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub do 1 526 zł (gospodarstwo jednoosobowe)

 • Zmiana kotła na pompę ciepła oraz dodatkowe przedsięwzięcia (np. rekuperacja, wymiana okien) może uzyskać do 120 000 zł (bez kompleksowej termomodernizacji – do 70 000 zł).
 • Zmiana kotła na kocioł zgazowujący drewno lub kocioł gazowy oraz inne przedsięwzięcia może uzyskać do 100 000 zł (bez kompleksowej termomodernizacji – do 50 000 zł).
 • Przedsięwzięcia termomodernizacyjne bez wymiany źródła ciepła mogą uzyskać do 70 000 zł (bez kompleksowej termomodernizacji – do 40 000 zł).

Osoby kwalifikujące się do najwyższego poziomu dofinansowania mogą dzięki kompleksowej termomodernizacji uzyskać nawet o 30 000 zł – 56 000 zł więcej.

Czyste Powietrze – kompleksowa termomodernizacja z fotowoltaiką

Decydując się na kompleksową modernizację, w tym instalację mikroinstalacji fotowoltaicznej, można uzyskać jeszcze większe oszczędności. Program Czyste Powietrze przewiduje dotacje na systemy solarne o mocy od 2 kW do 10 kW, a wysokość wsparcia zależy od dochodów inwestora.

I poziom wsparcia – dochód do 135 000 zł

 • Zmiana źródła ciepła na pompę ciepła wraz z dodatkowymi działaniami (np. rekuperacja, wymiana okien) może uzyskać do 66 000 zł (bez kompleksowej termomodernizacji – do 41 000 zł).
 • Zmiana źródła ciepła na kocioł zgazowujący drewno lub kocioł gazowy wraz z innymi działaniami może uzyskać do 56 000 zł (bez kompleksowej termomodernizacji – do 31 000 zł).

W pierwszym progu dochodowym, beneficjent może otrzymać maksymalnie 6 000 zł na mikroinstalację PV oraz do 25 000 zł na kompleksową modernizację.

II poziom wsparcia – dochód do 1 894 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub do 2 651 zł (gospodarstwo jednoosobowe)

 • Zmiana kotła na pompę ciepła wraz z dodatkowymi działaniami (np. rekuperacja, wymiana okien) może uzyskać do 99 000 zł (bez kompleksowej termomodernizacji – do 59 000 zł).
 • Zmiana kotła na kocioł zgazowujący drewno lub kocioł gazowy wraz z innymi działaniami może uzyskać do 81 000 zł (bez kompleksowej termomodernizacji – do 41 000 zł).

W drugim progu dofinansowania, dotacja na mikroinstalację PV może wynieść do 9 000 zł, a na kompleksową termomodernizację dodatkowo maksymalnie 40 000 zł.

III poziom wsparcia – dochód do 1 090 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub do 1 526 zł (gospodarstwo jednoosobowe)

 • Zmiana kotła na pompę ciepła wraz z dodatkowymi działaniami (np. rekuperacja, wymiana okien) może uzyskać do 135 000 zł (bez kompleksowej termomodernizacji – do 79 000 zł).
 • Zmiana kotła na kocioł zgazowujący drewno lub kocioł gazowy wraz z innymi działaniami może uzyskać do 115 000 zł (bez kompleksowej termomodernizacji – do 59 000 zł).

Dla beneficjentów z najwyższego progu dofinansowania, maksymalna dotacja na mikroinstalację PV może wynieść do 15 000 zł, a na kompleksową termomodernizację do 56 000 zł.

A co w sytuacji, gdy budynek został przekształcony?

Właściciele budynków, które pierwotnie powstały jako obiekty gospodarcze, a następnie zostały przekształcone na budynki mieszkalne jednorodzinne, często zadają pytanie o możliwość uzyskania dofinansowania w ramach kompleksowej termomodernizacji Czyste Powietrze. Kluczowe w tej kwestii jest zrozumienie specyfiki takich budynków i zastosowanie obowiązujących przepisów.

Zgodnie z zasadami programu, aby kwalifikować się do dofinansowania, budynek musi być przeznaczony na cele mieszkalne jednorodzinne od początku do końca realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Oznacza to, że prace związane z przekształceniem obiektu gospodarczego na mieszkalny, wykonane przed rozpoczęciem projektu termomodernizacji, nie mogą być objęte wsparciem finansowym.

Dodatkowo, zgodnie z §328 rozporządzenia o warunkach technicznych, budynek, zarówno w swojej pierwotnej, jak i zmienionej formie, musi spełniać określone wymogi energetyczne. Kluczowe tutaj są wskaźniki dotyczące energii pierwotnej (EP) oraz izolacyjności cieplnej (współczynniki U). Te wymagania są istotne zwłaszcza w kontekście zmiany sposobu użytkowania budynku.

Co to oznacza dla właściciela budynku, który został przekształcony z gospodarczego na mieszkalny? Jeśli zmiana przeznaczenia i wszelkie prace zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi (WT2021), a budynek spełnia wymogi EP i U, możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie na dalsze prace termomodernizacyjne, takie jak wymiana stolarki okiennej, ocieplenie ścian czy wymiana systemu grzewczego. W przeciwnym razie budynek nie kwalifikuje się do programu.

Podsumowanie

Kompleksowa termomodernizacja Czyste Powietrze, to nie tylko droga do oszczędności i wyższego komfortu życia. Jest to również inwestycja w zrównoważoną przyszłość, gdzie każdy krok w kierunku poprawy efektywności energetycznej przekłada się na zdrowsze środowisko i lepszą jakość życia. W kontekście globalnych wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi termomodernizacja staje się nie tyle wyborem, ile koniecznością. Wykorzystując dostępne wsparcie, możemy wspólnie budować przyszłość, w której zrównoważone rozwiązania są normą, a nasze domy stają się symbolem ekologicznej świadomości i innowacyjności.

Jako firma Passive Instal, od lat specjalizujemy się w realizacji projektów termomodernizacyjnych. Nasze doświadczenie i profesjonalizm w tworzeniu energetycznie efektywnych budynków czynią nas godnym partnerem w procesie modernizacji. Skorzystanie z naszych usług może być kluczowe dla osiągnięcia najlepszych wyników w ramach programu Czyste Powietrze oraz dla długoterminowego zwiększenia efektywności energetycznej Twojego domu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzuć wszystkie Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek