Ulga termomodernizacyjna

Jak uzyskać ulgę termomodernizacyjną?

Aby uzyskać ulgę termomodernizacyjną należy zgłosić się do rządowego programu po dofinansowanie. Ulga przysługuje każdemu podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, i chce zainwestować w termomodernizację budynku mieszkalnego.

Jaki jest zakres wsparcia?

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (w przypadku podatku zryczałtowanego jest to przychód) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Jaka jest kwota dofinansowania?

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Co jest przedsięwzięciem termomodernizacyjnym?

  • modyfikacja, której skutkiem jest obniżenie zapotrzebowania na energię, dostarczaną do podgrzewania wody oraz ogrzewania domów i innych budynków mieszkalnych, czyli np. kolektory słoneczne;
  • modyfikacja, mająca na celu zmniejszenie strat w energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je źródłach ciepła, czyli np, pompa ciepła (budynki mieszkalne do których dostarczana jest z powyższych sieci energia, muszą spełniać wymagania, które określają szczegółowo przepisy prawa budowlanego odnoszące się do oszczędności energii lub zostały już w ich obrębie podjęte działania mające na celu jej obniżenie);
  • likwidacja lokalnego źródła ciepła, poprzez budowę przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, dzięki temu zmniejszeniu ulegają koszty pozyskania energii dostarczanej do budynków mieszkalnych;
  • zmiana źródeł pozyskania energii na te odnawialne np. instalacja fotowoltaiczna.
ulga termomodernizacyjna
Ulga termomodernizacyjna może łączyć się z dotacją z Programu Czyste Powietrze, a także z dotacją z programu Mój Prąd.
rzut

Jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Odliczenia związane z ulgą termomodernizacyjną dokonywane są w zeznaniu podatkowym za rok w którym został poniesiony wydatek. Całkowita kwota odliczenia, nie znajdująca pokrycia w dochodzie (przychodzie), podlega odliczeniu w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż w ciągu 6 lat, liczonych od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek.

Z odliczenia w ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego można również skorzystać, jeżeli zostało ono rozpoczęte przez dniem 1 stycznia 2019 r., a zakończone po dniu 31 grudnia 2018 r., ważne żeby nie nastąpiło ono później niż w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym z jej tytułu został poniesiony pierwszy wydatek. W tej sytuacji odliczeniu podlegają wydatki poniesione w okresie od 1 stycznia 2019 r., maksymalnie do dnia, w którym upływa wcześniej wskazany termin

WAŻNE!

Z ulgi termomodernizacyjnej nie można skorzystać w przypadku budynku będącego w budowie!

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ
KONSULTACJĘ Z NASZYM DORADCĄ!

    Jeśli wolisz
    zadzwoń do nas