Ulga termomodernizacyjna

najważniejsze informacje

Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Ulga przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Jaki jest zakres wsparcia?

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów- w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Jaka jest kwota dofinansowania?

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Co jest przedsięwzięciem termomodernizacyjnym:

  • modyfikacja, której skutkiem jest obniżenie zapotrzebowania na energię, dostarczaną do podgrzewania wody oraz ogrzewania domów i innych budynków mieszkalnych;
  • modyfikacja, mająca na celu zmniejszenie strat w energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je źródłach ciepła; budynki mieszkalne do których dostarczana jest z powyższych sieci energia, muszą spełniać wymagania, które określają szczegółowo przepisy prawa budowlanego odnoszące się do oszczędności energii lub zostały już w ich obrębie podjęte działania mające na celu jej obniżenie;
  • likwidacja lokalnego źródła ciepła, poprzez budowę przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, dzięki temu zmniejszeniu ulegają koszty pozyskania energii dostarczanej do budynków mieszkalnych:
  • zmiana źródeł pozyskania energii na te odnawialne lub wysokosprawną kogenerację, poprzez całkowitą lub częściową modyfikacje.
ulga termomodernizacyjna
Ulga termomodernizacyjna może łączyć się z dotacją z Programu Czyste Powietrze, a także z dotacją z programu Mój Prąd.
rzut

Jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Odliczenia związane z ulgą termomodernizacyjną dokonywane są w zeznaniu podatkowym za rok w którym został poniesiony wydatek. Całkowita kwota odliczenia, nie znajdująca pokrycia w dochodzie (przychodzie), podlega odliczeniu w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż w ciągu 6 lat, liczonych od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek.

Z odliczenia w ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego można również skorzystać, jeżeli zostało ono rozpoczęte przez dniem 1 stycznia 2019 r., a zakończone po dniu 31 grudnia 2018 r., ważne żeby nie nastąpiło ono później niż w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym z jej tytułu został poniesiony pierwszy wydatek. W tej sytuacji odliczeniu podlegają wydatki poniesione w okresie od 1 stycznia 2019 r., maksymalnie do dnia, w którym upływa wcześniej wskazany termin

CO WAŻNE!

Z ulgi termomodernizacyjnej nie można skorzystać w przypadku budynku będącego w budowie!