Zmiany w rozliczaniu fotowoltaiki w 2022 roku

Zmiany w rozliczaniu fotowoltaiki w 2022 roku

W 2022 mają wejść w życie nowe przepisy, które zmienią sposób rozliczania energii z instalacji fotowoltaicznych. Polski projekt zmiany ustawy o OZE przewiduje zmiany od kwietnia. Obecnie głośno jest o nowym systemie rozliczeń — net billingu. Czy rzeczywiście będzie się wiązał ze spadkiem opłacalności fotowoltaiki? Dowiedz się, jak będą wyglądać rozliczenia od kwietnia 2022 roku oraz czy instalacja ta będzie wciąż opłacalna. 

Jakie zmiany będą obowiązywać od kwietnia?

28 października Marek Suski złożył projekt zmiany ustawo o OZE. Już następnego dnia został on zaakceptowany. Z jakimi zmianami się wiąże? Przede wszystkim ze zmianą sposobu rozliczania mikroinstalacji fotowoltaicznych. Sprzedaż nadwyżek energii będzie odbywać się po cenach hurtowych, z kolei zakup prądu w przypadku takiej potrzeby — po cenach detalicznych. Użytkownicy będą rozliczać się na zasadzie net billingu. 

Co więcej, wprowadzony ma zostać także mechanizm, którego celem jest odwiedzenie inwestorów od realizowania instalacji na wyrost. Nowe zasady wskazują, że nadwyżkę energii z danego miesiącu będzie można wykorzystać w ciągu roku. Jeśli ten termin zostanie przekroczony, użytkownik otrzyma nadpłatę jedynie w wysokości 20% wartości odprowadzonego prądu. 

Projekt zmiany ustawy o OZE przewiduje jeszcze jedną zmianę, jednak ta będzie obowiązywać dopiero od 2024 roku. Wartość każdej wyprodukowanej kWh będzie określana według średniej ceny z godziny, a nie ze średniej ceny z całego miesiąca. Cena zmienia się nieustanie i określana jest przede wszystkim przez popyt i podaż. 

Zastanawiasz się, czemu mają służyć tego typu zmiany? Jak powiedział sam Minister Klimatu, należy dostosować nasze prawo do regulacji unijnych. Ponadto twierdzi on, że to dopiero początek wielkich zmian na rynku, które mają doprowadzić do tego, by każdy prosument mógł sprzedawać wytworzoną energię innym. 

Nie zmienią się jednak kwestie związane z dotacjami i wsparciami. Planowana jest czwarty już program Mój Prąd na 2022 ok, a także program Czyste Powietrze. Powinny również obowiązywać wyższe progi dochodowe wprowadzone w 2021 roku, które uprawniają do otrzymania 5000 zł dotacji na fotowoltaikę. Zakres potencjalnych beneficjentów jest szeroki i obejmuje przede wszystkim podmioty biznesowe, gospodarstwa domowe, ale także spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, czy spółki komunalne. 

W następnych latach spodziewać się można również wzrostu cen energii. Jest to proces nieodwracalny, spowodowany m.in. faktem, iż wyczerpują się źródła paliw kopalnych, które dla przemysłu i światowych gospodarek stanowią jedyne rozwiązanie. 

Opłacalność fotowoltaiki po wejściu nowych przepisów

Czy pomimo tych zmian, instalacje fotowoltaiczne dla gospodarstw domowych i firm będą nadal opłacalne? W większości przypadków okres, w którym inwestycja w fotowoltaikę się zwróci — zostanie nieco wydłużony. Jednak nie zmienia to faktu, iż fotowoltaika opłaca się i będzie się opłacać. Szczególnie ułatwi Ci to zwiększenie autokonsumpcji energii. W końcu ilość energii, jaką będziesz musiał oddać, uzależniona jest przede wszystkim od tego, ile energii zużyjesz. 

Autokonsumpcja, czyli natychmiastowe zużycie wyprodukowanego prądu wynosi zaledwie 20-30%. Oznacza to, że gdy insstalacja produkuje prąd, aż jego 70-80% oddawana jest do sieci. W jaki sposób możesz zwiększyć autokonsumpcję prądu z fotowoltaiki? Przykładem takiego działania jest planowanie automatycznego włączania się domowych urządzeń. Mowa tu o pralce, zmywarce, czy suszarce. Zdecydowana większość tego typu urządzeń posiada funkcję opóźnionego startu. Wystarczy więc, że wieczorem zapełnisz pralkę i ustawisz jej włączenie w okolicach południa następnego dnia. 

Dobrym pomysłem może okazać się także wykorzystanie prądu na ogrzewanie i chłodzenie. Mieszkanie może się schładzać, podczas gdy produkcja prądu jest największa. Kolejnym skutecznym sposobem na zwiększenie autokonsumpcji jest zakup magazynu energii. Urządzenie jest dobierane zgodnie z potrzebami energetycznymi domowników oraz pozwala zgromadzić prąd, który wystarczy nawet na 2 dni normalnego użytkowania. W przypadku magazynu schemat działania jest prosty. Prąd z fotowoltaiki w pierwszej kolejności jest zużywany na potrzeby własne, następnie umieszcza się go w magazynie energii, a dopiero pod koniec nadwyżkę przeznacza sieciom. Magazyn energii posiada jeszcze jedną ogromną zaletę — pozwala korzystać z energii elektrycznej również podczas zachmurzenia, deszczu, czy też po prostu w nocy. 

Do kiedy zamontować instalację, aby być objętym starymi przepisami?

Nowe przepisy wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2022 roku. Jeśli więc chcesz rozliczać się w dotychczasowy sposób, powinieneś zamontować, przyłączyć mikroinstalację do sieci, a także wysłać zgłoszenie do zakładu energetycznego do 31 marca 2022 roku. Załapiesz się nawet wtedy, gdy prześlesz niepoprawne zgłoszenie, zawierające jakieś błędy. Wówczas operator wezwie Cię do wysłania poprawnego zgłoszenia, a ty nadal załapiesz się na stary system rozliczania. 

Choć wprowadzane zmiany nie zmienią faktu, iż fotowoltaika jest opłacalna, sprawią, że instalacja zwróci się znacznie później. Dlatego, jeśli zależy Ci na korzystniejszych warunkach, powinieneś zamontować instalację w ciągu najbliższych miesięcy. Oczywiście, zachęcamy do kontaktu z nami w tej sprawie. Działamy praktycznie w całym kraju.