Program Mój Prąd

Czym jest program „Mój Prąd”?

“Mój Prąd” to rządowy program dofinansowań do mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób indywidualnych, który ma na celu wparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Jaki jest cel programu?

Nadrzędnym celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstlacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Jaki jest budżet?

Kwota alokacji bezzwrotnego dofinansowania w ramach całego programu wynosi około 1 miliard zł.

Kto może otrzymać dotację?

Beneficjentem programu może zostać każda osoba fizyczna wytwarzająca energię elektryczną na potrzeby gospodarstwa domowego poprzez instalację fotowoltaiczną. Ponadto, trzeba posiadać umowę z dostawcą energii elektrycznej o podłączeniu do sieci energetycznej oraz instalacja nie może mieć mniejszej mocy niż 2 kW oraz większa niż 10 kW.

Jaka jest forma dofinansowania?

Dofinansowanie może pokryć maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji, ale nie więcej niż 3000 zł.

Do kiedy można składać wnioski o dotację?

W dniu 1.07.2021 r. rusza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie. Aktualne informacje można zawsze znaleźć na rządowej stronie programu.

Czy wnioski można składać w wersji papierowej?

Niestety nie ma możliwości złożenia wniosku w wersji papierowej. Od 31.03.2020 r. dopuszczalna jest tylko możliwość złożenia wniosku online za pośrednictwem portalu gov.pl przy użyciu profilu zaufanego lub e-dowodu.

Istnieje jednak możliwość udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku w sytuacji w której Beneficjent nie dysponuje profilem zaufanym lub e-dowodem, a także gdy po prostu wyraża taką chęć.

ZAINWESTUJ RAZEM Z NAMI W DARMOWY PRĄD ZE SŁOŃCA, A MY ZAŁATWIMY ZA CIEBIE WSZYSTKIE FORMALNOŚCI POTRZEBNE DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ
KONSULTACJĘ Z NASZYM DORADCĄ!

    Jeśli wolisz
    zadzwoń do nas