Program Mój Prąd

Czym jest program „Mój Prąd”?

Rządowy program Mój Prąd ma na celu wparcie rozwoju energetyki prosumenckiej, ze szczególnym uwzględnieniem działu mikroinstalacji fotowoltaicznych. Uruchomienie programu niepodważalnie przyczyni się do rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce.

Jaki jest cel programu?

Nadrzędnym celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstlacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Jaki jest budżet?

Kwota alokacji bezzwrotnego dofinansowania wynosi do 1 miliard zł.

Kto może otrzymać dotację?

Beneficjentem programu może zostać każda osoba fizyczna wytwarzająca energię elektryczną na potrzeby gospodarstwa domowego. Posiadająca zawartą umowę kompleksową, która będzie regulować kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej dzięki mikroinstlacji. Dodatkowo Instalacja nie może być mniejsza niż 2 kW oraz większa niż 10 kW.

Jaka jest forma dofinansowania?

Dofinansowanie może pokryć maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji- nie więcej niż 5000 zł.

Do kiedy można składać wnioski o dotację?

Drugi już nabór trwa od 13.01.2020 r. do 18.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Czy wnioski można składać w wersji papierowej?

Niestety nie ma możliwości złożenia wniosku w wersji papierowej bezpośrednio przez Beneficjenta.
Od 31.03.2020 r. dopuszczalna jest tylko możliwość złożenia wniosku online za pośrednictwem portalu gov.pl przy użyciu profilu zaufanego lub e-dowodu.
Szczegóły są dostępne na stronie programu w zakładce “Złóż wniosek”.
Istnieje jednak możliwość udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku w sytuacji w której Beneficjent nie dysponuje profilem zaufanym lub e-dowodem.

ZAINWESTUJ RAZEM Z NAMI W DARMOWY PRĄD ZE SŁOŃCA, A MY ZAŁATWIMY ZA CIEBIE WSZYSTKIE FORMALNOŚCI POTRZEBNE DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA.