Program Czyste Powietrze

Kto może skorzystać z Programu Czyste Powietrze?

Z programu mogą skorzystać wszystkie osoby fizyczne będące właścicielami, bądź współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych.

Jaki jest budżet programu i ile można otrzymać?

Budżet programu Czyste Powietrze wynosi aż 103 mld zł i ma on zostać rozdysponowany do 2030 roku.

W pogramie można ubiegać się o dofinansowanie w wysokosći do 30 000 zl na poziomie podstawowym oraz do 37 000 zł na poziomie rozszerzonym.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • źródło ciepła – wymianę, zakup, a także montaż,
  • instalację centralnego ogrzewania,
  • instalację ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • stolarkę drzwiową oraz okienną,
  • audyt energetyczny,
  • dokumentacja projektowa.

Celem programu Czyste powietrze jest redukcja oraz kompleksowa eliminacja emisji pyłów i innych zanieczyszczeń, które są emitowane do atmosfery przez domy jednorodzinne. Poprzez wymianę starych pieców oraz kotłów na paliwo stałe, zwiększeniu ulega efektywność zarządzania oraz wytwarzania energii w budynkach mieszkalnych. Dodatkowym założeniem programu jest termomodernizacja nieruchomości. Dzięki wdrożonemu przedsięwzięciu będzie możliwa poprawa jakości naszego środowiska oraz zmniejszenie wydatków na energię cieplną.

Zainwestuj w Czyste Powietrze – to czysty zysk!