Magazyn energii dla fotowoltaiki a nowe przepisy

Magazyn energii dla fotowoltaiki a nowe przepisy

Dharmābād Dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii, a przede wszystkim sektora fotowoltaiki spowodował także powstanie wielu nowoczesnych rozwiązań. Niewątpliwie jednym z nich są magazyny energii. Stanowią one kluczowe dopełnienie dla całej instalacji fotowoltaicznej, dzięki czemu prosumenci mogą liczyć na niezależność energetyczną. Tego rodzaju instalacje fotowoltaiczne produkują prąd, którego właściciele najczęściej nie są w stanie wykorzystać na bieżąco. Między innymi na tej podstawie 5 listopada 2021 roku ogłoszone zostało stosowne rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska, które zawiera niezbędne przepisy w ramach ustawy licznikowej.

citas edus web Wprowadzenie nowej ustawy stwarza wiele ram prawnych dla jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju innowacyjnych technologii. Pozwala także na jeszcze lepszą integrację energetyki rozproszonej. Zatem dlaczego magazyny energii dla fotowoltaiki są tak ważne? I co zmieniają nowe przepisy?

Quilpué  

Magazyn energii dla fotowoltaiki – jak to działa?

Urządzenia jakimi są magazyny energii, przede wszystkim służą do przechowywania wytworzonej energii. Ponadto pozwalają na jej zużywanie w czasie innym, niż jest ona aktualnie wytwarzana przez instalacje fotowoltaiczne. W ten sposób magazynowana energia może być również zużywana w okresie, kiedy odpowiednie zapotrzebowanie gospodarstwa domowego znacznie przewyższa produkcję.

Obecnie farmy fotowoltaiczne, a w zasadzie ich właściciele najczęściej korzystają z systemu on-grid, który połączony jest bezpośrednio z siecią energetyczną. W takiej sytuacji wszelkie nadwyżki wytworzonej energii przekazywane są prosto do sieci. Jednak w ramach zwrotu każdy prosument może odbierać 80% wytworzonej energii za pomocą systemu PV.

Warto jednak zaznaczyć, że od 1 kwietnia 2022 roku zmianie ulega system rozliczenia energii, tzw. net-billing. Oznacza to, że prosumenci będą musieli nadwyżki energii zarówno sprzedawać, jak i kupować. Niemożliwe zatem będzie jej magazynowanie w sieci. Wszystkie nadwyżki będą musiały być sprzedawane, ale po średniej cenie, która funkcjonuje na rynku hurtowym z poprzedniego miesiąca.

Z kolei magazyny energii w systemie takim jak off-grid także nie pozwolą na pełną niezależność energetyczną. Jednak można połączyć to z system on-grid, co w pewnym stopniu może znacząco pozwolić na uniezależnienie się od dostawcy prądu. Niemniej jest to możliwe właśnie w takim hybrydowym systemie, w którym to prosument bezpośrednio korzysta z nadwyżek zakładu energetycznego.

 

Ustawa licznikowa – nowe przepisy

Obecnie magazyny nie podlegały obowiązkowi wpisywania ich do rejestru, a więc w praktyce traktowane były wyłącznie jako jednostki wytwórcze. Nowe przepisy mają zasadniczo przyspieszyć rozwój takich magazynów. Ponadto nowe rozporządzenie w sprawie rejestrowania magazynów energii elektrycznej, dodatkowo wskaże jak wyglądać będzie:

  •         nowy wzór rejestru magazynów energii,
  •         nowy wzór informacji, jaka przekazywana ma być do posiadacza magazynu,
  •         nowy format danych, które zamieszczane będą w rejestrze magazynów energii.

Należy podkreślić, że upublicznienie takich rejestrów magazynów, pozwala głównie na bardzo przejrzyste i proste monitorowanie rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii. Ponadto pozwoli na zwolnienie z połowy opłat za przyłączenie takiego magazynu do sieci.

 

Magazyny energii  do fotowoltaiki — dofinansowanie na fotowoltaikę w programie „Mój Prąd 4.0”

Warto również dodać, że program dopłat do fotowoltaiki ma również obejmować magazyny energii, co pozytywnie wpłynie na popularyzację, a także rozwój tego rozwiązania. W ramach programu można spodziewać się licznych zachęt finansowych dla osób korzystających z takich magazynów, opłat dystrybucyjnych rozdzielonych od opłat za energię, a także 30% tańszych opłat dystrybucyjnych. Tym samym można stwierdzić, że dzięki magazynom energii rynek fotowoltaiki w Polsce nabierze jeszcze większego rozpędu.