Fotowoltaika dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Zastanawiasz się, jak fotowoltaika może zmienić życie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych? Poznaj innowacyjne rozwiązania, które pozwalają zyskać na zielonej energii, przynosząc oszczędności i dbając o środowisko. Odkryj korzyści, jakie niesie ze sobą wdrażanie fotowoltaiki na poziomie wspólnot oraz spółdzielni, i jak praktynie jest to wykonalne.

Korzyści ekonomiczne

Oszczędności na rachunkach za energię

Jednym z głównych powodów, dla których wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe decydują się na instalację fotowoltaiczną, są oszczędności na rachunkach za energię. Poprzez wykorzystanie energii słonecznej, wspólnoty mogą znacząco obniżyć koszty zużycia energii elektrycznej, co przekłada się na niższe opłaty dla mieszkańców.

Atrakcyjność inwestycyjna

Wspólnoty i spółdzielnie, które zainwestowały w fotowoltaikę, zyskują na wartości inwestycyjnej. Nieruchomości wyposażone w instalacje fotowoltaiczne stają się bardziej atrakcyjne dla potencjalnych nabywców i lokatorów, co z kolei wpływa na wzrost wartości nieruchomości.

Korzyści ekologiczne

Redukcja emisji CO2

Inwestycje w fotowoltaikę przyczyniają się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla (CO2). Energia słoneczna jest odnawialnym źródłem energii, które nie emituje szkodliwych substancji do atmosfery. Dzięki temu wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą przyczynić się do walki z globalnym ociepleniem i poprawy jakości powietrza w miastach.

Zmniejszenie zużycia paliw kopalnych

Poprzez korzystanie z energii słonecznej, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe zmniejszają swoje uzależnienie od paliw kopalnych, takich jak węgiel czy gaz ziemny. W ten sposób przyczyniają się do redukcji negatywnego wpływu na środowisko, jaki niesie za sobą pozyskiwanie i spalanie paliw kopalnych.

Inne korzyści

Lokalna produkcja energii

Fotowoltaika umożliwia lokalną produkcję energii, co pozwala na większą niezależność energetyczną wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Dzięki temu mogą one lepiej przewidywać i kontrolować koszty związane z energią, a także uniezależnić się od zmieniających się cen energii na rynku.

Wspieranie rozwoju OZE

Inwestując w fotowoltaikę, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe przyczyniają się do rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii. W ten sposób wspierają innowacje technologiczne, promują ekologiczne wartości i przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy w sektorze zielonej energii.

Wspieranie lokalnych społeczności

Instalacje fotowoltaiczne na dachach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych mogą przyczynić się do promowania idei zrównoważonego rozwoju i wzrostu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. Ponadto, współpraca z lokalnymi firmami specjalizującymi się w instalacji paneli słonecznych może przyczynić się do rozwoju lokalnej gospodarki.

Możliwość zdobycia dofinansowania

W wielu krajach istnieją różne programy dofinansowania dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które pragną zainwestować w fotowoltaikę. Dofinansowanie może obejmować dotacje, ulgi podatkowe czy preferencyjne pożyczki. Dzięki temu koszty instalacji paneli słonecznych stają się bardziej przystępne, a czas zwrotu z inwestycji skraca się.

Wnioskując, zastosowanie fotowoltaiki w wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych przynosi liczne korzyści ekonomiczne, ekologiczne i inne. Oszczędności na rachunkach za energię, atrakcyjność inwestycyjna, redukcja emisji CO2, zmniejszenie zużycia paliw kopalnych, lokalna produkcja energii czy wspieranie rozwoju OZE to tylko niektóre z nich. Inwestycja w fotowoltaikę jest więc wartościowa dla wspólnot, spółdzielni oraz ich mieszkańców, przyczyniając się do poprawy jakości życia oraz zrównoważonego rozwoju.

Rozwiązania techniczne w zakresie montażu

Systemy fotowoltaiczne na dachach bloków

W przypadku bloków mieszkalnych jednym z popularnych rozwiązań jest montaż paneli fotowoltaicznych na dachach budynków. Wykorzystując istniejącą przestrzeń, instalacje te pozwalają na lokalne wytwarzanie energii elektrycznej dla wspólnych części budynku oraz mieszkańców. Instalacje te mogą być zarówno na dachach płaskich, jak i skośnych, przy zastosowaniu odpowiednich systemów mocowań.

Fotowoltaika dla szeregowiec i nowoczesnych bloków mieszkalnych

W przypadku szeregowców i nowoczesnych bloków mieszkalnych, istnieje wiele innowacyjnych rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne wykorzystanie fotowoltaiki. Najważniejsze z nich to:

  1. Fasady fotowoltaiczne: Panele słoneczne mogą być montowane na elewacjach budynków, nie tylko na dachach. Technologia ta pozwala na pozyskiwanie energii słonecznej z różnych kierunków oraz zwiększa powierzchnię, na której można zamontować panele.
  2. Balkonowe bariery dźwiękowe z panelami fotowoltaicznymi: Te innowacyjne rozwiązania łączą bariery dźwiękowe z panelami słonecznymi, które są montowane na balustradach balkonów. Dzięki temu mieszkańcy mogą korzystać z lokalnie wytworzonej energii elektrycznej, jednocześnie zyskując lepszą izolację akustyczną.
  3. Carporty i wiaty z panelami słonecznymi: Montaż paneli fotowoltaicznych na carportach lub wiatach parkingowych to kolejne rozwiązanie dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Pozwala to na wykorzystanie powierzchni parkingu do wytwarzania energii elektrycznej, jednocześnie zapewniając ochronę pojazdów przed opadami atmosferycznymi.
  4. Rozwiązania z magazynowaniem energii: Wprowadzenie systemów magazynowania energii (np. akumulatory) pozwala na przechowywanie nadwyżek wyprodukowanej energii elektrycznej i jej wykorzystanie w godzinach, kiedy produkcja jest mniejsza lub nie ma słońca. Dzięki temu wspólnoty i spółdzielnie mogą jeszcze lepiej zarządzać swoim zużyciem energii.
  5. Systemy zarządzania energią: Wykorzystanie systemów zarządzania energią, takich jak inteligentne liczniki czy oprogramowanie do monitorowania i analizy zużycia energii, pozwala na optymalizację wykorzystania wyprodukowanej energii elektrycznej, a także na identyfikację możliwości oszczędności.

Rozwiązania techniczne dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w zakresie fotowoltaiki są różnorodne, a ich wybór zależy od indywidualnych potrzeb i możliwości. Stosowanie nowoczesnych technologii pozwala na wykorzystanie powierzchni, które wcześniej mogły być nieużywane, a także na zwiększenie efektywności energetycznej budynków.

Zasady rozliczania fotowoltaiki dla spółdzielni i wspólnot

Do niedawna energia wytworzona przez instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków wielorodzinnych była przeznaczona tylko na potrzeby wspólne, takie jak oświetlenie klatek schodowych, windy czy wentylacja. Choć to przyczyniło się do obniżenia kosztów związanych z eksploatacją budynku, mieszkańcy nadal musieli zmagać się z wysokimi rachunkami za energię elektryczną.

Od kwietnia 2022 r. nowelizacja ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii wprowadziła pojęcie „prosumenta zbiorowego”, co umożliwia mieszkańcom budynków wielorodzinnych korzystanie ze źródeł odnawialnych i obniżenie indywidualnych rachunków za energię elektryczną.

W ramach nowych przepisów, mieszkańcy mogą wykorzystać instalacje fotowoltaiczne na kilka sposobów. Mogą produkować energię wyłącznie na potrzeby wspólne i rozliczać się w ramach tzw. net-billingu, jako prosument indywidualny. Alternatywnie, mogą korzystać z energii elektrycznej wytworzonej przez instalacje fotowoltaiczne na potrzeby wspólnoty oraz obniżać rachunki za energię elektryczną, jako prosument zbiorowy.

Nowe przepisy dają mieszkańcom możliwość korzystania z odnawialnych źródeł energii i redukcji kosztów związanych z rachunkami za energię elektryczną. W ten sposób, fotowoltaika staje się coraz bardziej dostępna dla mieszkańców budynków wielorodzinnych, a także przyczynia się do ochrony środowiska i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

Prosument zbiorowy a fotowoltaika na wspólnym dachu

Od niedawna mieszkańcy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych mogą korzystać z statusu prosumenta zbiorowego, który pozwala na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł i obniżenie indywidualnych rachunków za prąd.

Prosument zbiorowy to odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną z mikroinstalacji lub małej instalacji OZE o mocy nie większej niż 50 kW. W przypadku budynków wielorodzinnych, moc ta jest określana na podstawie faktycznie zamontowanej mocy instalacji fotowoltaicznej lub na podstawie udziału w fotowoltaice na wspólnym dachu.

W przypadku, gdy prosumentem zbiorowym jest kilku wytwórców energii, wymagane jest zawarcie umowy regulującej udziały w instalacji, posiadany tytuł prawny do mikroinstalacji oraz kwestie reprezentacji i zarządzania.

Warto zauważyć, że mieszkańcy, którzy nie mają możliwości skorzystania z fotowoltaiki na wspólnym dachu, mogą zainstalować panele fotowoltaiczne we własnym zakresie na balkonie lub dachu bloku mieszkalnego, po uzyskaniu zgody spółdzielni. Od lipca 2024 roku możliwą opcją jest również skorzystanie z tzw. prosumenta wirtualnego, co oznacza przypisanie określonego udziału w instalacji PV, niezależnie od jej lokalizacji.

Wprowadzenie statusu prosumenta zbiorowego daje mieszkańcom nowe możliwości korzystania z odnawialnych źródeł energii i pozwala na obniżenie indywidualnych kosztów związanych z rachunkami za energię elektryczną.

Jakie dofinansowania można uzyskać?

Dofinansowanie fotowoltaiki dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych to ważny czynnik wpływający na opłacalność inwestycji. Oczywiście, podstawowym źródłem finansowania są środki własne pozyskane od mieszkańców, ale istnieją też inne sposoby na pokrycie kosztów.

Jednym z takich sposobów są programy publiczne i unijne. Mogą z nich skorzystać nie tylko spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, ale również osoby fizyczne i firmy. W ramach takich projektów, wsparcie przyjmuje formę zwrotnej pożyczki lub całkowicie bezzwrotnej dotacji. Warunki uzyskania dofinansowania zależą od organów, które przekazują środki, takich jak NFOŚiGW, gminy czy województwa.

W 2023 roku, na dofinansowanie fotowoltaiki dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, są dostępne między innymi następujące programy:

Premia termomodernizacyjna – dopłata do komercyjnego kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcia termomodernizacyjne, w tym również na montaż i rozbudowę instalacji fotowoltaicznej. Wysokość dopłaty wynosi maksymalnie 31% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jeśli w jego skład wchodzi instalacja PV.

Białe certyfikaty – system wsparcia przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, w tym również budowie instalacji PV. Inwestor otrzymuje świadectwa efektywności energetycznej za osiągnięcie określonej oszczędności energetycznej, które podlegają sprzedaży na TGE.

Grant OZE – dotacja obejmująca nawet 50% kosztów inwestycji w instalację OZE, w tym również fotowoltaikę. Wsparcie obejmuje zarówno budowę nowego systemu, jak i rozbudowę istniejącego, ale wymagane jest zwiększenie instalacji o minimum 25%.

Dofinansowanie z programów publicznych i unijnych stanowi ważny element inwestycji w fotowoltaikę, który wpływa na opłacalność przedsięwzięcia.

Podsumowanie

W dobie rosnącej świadomości ekologicznej i konieczności zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, fotowoltaika dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych staje się coraz ważniejszym elementem zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego gospodarowania zasobami. Wykorzystanie energii słonecznej w sektorze mieszkaniowym przynosi wymierne korzyści nie tylko dla środowiska, ale także dla mieszkańców oraz samych wspólnot i spółdzielni.

Inwestując w nowoczesne technologie, wspólnoty i spółdzielnie mają szansę przyczynić się do poprawy jakości życia swoich mieszkańców, obniżenia kosztów utrzymania nieruchomości, a także podniesienia atrakcyjności swoich osiedli na rynku nieruchomości. Wybierając fotowoltaikę, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą stać się aktywnymi uczestnikami procesu transformacji energetycznej i przyczynić się do budowania bardziej zielonej, ekologicznej przyszłości dla kolejnych pokoleń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzuć wszystkie Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek