FAQ

Jak działa instalacja fotowoltaiczna?

Promienie słoneczne docierające do paneli fotowoltaicznych w ogniwach słonecznych są przekształcane w energię elektryczną. Światło słoneczne absorbowane przez materiał z którego wykonany jest panel, powoduje wybicie wolnych elektronów z atomów, które sprawiają, że następuje swobodny przepływ, czyli produkcja energii elektrycznej. Proces przekształcania światła w elektryczność nazywamy procesem fotowoltaicznym.

Co wchodzi w skład zestawu fotowoltaicznego?

Podstawowymi elementami każdej instalacji fotowoltaicznej są:

  • moduły PV,
  • przetwornica DC-AC czyli inwerter/falownik,
  • okablowanie,
  • zabezpieczenia przepięciowe zarówno po stronie prądu stałego jak i zmiennego.

Jak jest różnica pomiędzy kolektorami słonecznymi, a modułami fotowoltaicznymi?

Do głównych zadań kolektorów słonecznych należy podgrzewanie wody oraz wspomaganie centralnego ogrzewania, natomiast zadaniem modułów fotowoltaicznych jest zamiana energii słonecznej w elektryczną. Krótko mówiąc kolektory słoneczne zapewniają nam ciepłą wodę użytkową, natomiast panele fotowoltaiczne prąd zmienny, który jest wykorzystywany w naszych domach każdego dnia.

Czy instalacja fotowoltaiczna produkuje prąd przez cały rok?

Panele fotowoltaiczne produkują prąd pod warunkiem, że dociera do nich światło słoneczne. W okresie zimowym wydajność ulega nieznacznemu zmniejszeniu ze względu na krótki okres czasu między wschodem i zachodem słońca, oraz zwiększonym natężeniem dni pochmurnych. Nie oznacza to jednak, że nasza instalacja fotowoltaiczna jesienią, bądź zimą jest bezużyteczna.

Gdzie zamontować instalacje fotowoltaiczną?

Podstawowym miejscem montażu paneli fotowoltaicznych są dachy naszych domów, budynków gospodarczych oraz garaży. Możliwe jest również wykonanie instalacji na gruncie obok docelowej nieruchomości. Podstawowym warunkiem przy wyborze lokalizacji jest dobranie miejsca wolnego od zacienienia oraz z możliwie najlepszym kątem padania promieni słonecznych.

Jak dobrać moc instalacji fotowoltaicznej?

Wielkość instalacji można oszacować na podstawie rachunków za prąd. Najlepszą metodą na odpowiedni dobór instalacji będzie jednak zamówienie bezpłatnego audytu energetycznego podczas którego specjalista dokona odpowiednich pomiarów i dobierze najbardziej korzystne rozwiązanie, które pozwoli w krótkim czasie cieszyć się z maksimum zysków z darmowej energii.

Czym jest audyt energetyczny, który oferujemy?

Audyt energetyczny polega przede wszystkim na określeniu przez naszego eksperta wszystkich parametrów technicznych oraz ekonomicznych, które należy uwzględnić, podczas zwiększania efektywności i oszczędności swojego gospodarstwa. Jest to między innymi wskazanie zużycia energii elektrycznej, jak i również technicznych możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej. Efektem przeprowadzanego przez nas audytu energetycznego ma być propozycja możliwe najlepszego rozwiązania, którego wynikiem będzie zwiększenie efektywności energetycznej budynku, poprzez obniżenie zużycia energii.

Jak jest gwarancja na moduły fotowoltaiczne?

Gwarancja produktowa na panele fotowoltaiczne to średnio 10-12 lat , natomiast gwarancja na moc uzyskiwaną z produkcji wynosi najczęściej 25 lat. Wszystko zależy od konkretnego modelu, dlatego trzeba to rozpatrywać indywidualnie.

Jaki jest koszt instalacji fotowoltaicznej?

Koszt instalacji jest ściśle powiązany z wielkością instalacji, czyli przede wszystkim ilością zamontowanych paneli fotowoltaicznych oraz wielkością inwertera. Nie bez znaczenia jest również wybór producenta komponentów. Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego audytu, podczas którego nasz specjalista przedstawi najkorzystniejsze cenowo i wydajnościowo warianty instalacji.

Kto to jest Prosument?

Prosumentem określamy osobę, która jest jednocześnie konsumentem i producentem, zaangażowanym w proces tworzenia konkretnego produktu. W odniesieniu do produkcji energii elektrycznej jest nim osoba, która wykorzystując mikroinstalacje, wytwarza ją na własny użytek ze źródeł odnawialnych. Produkowana energia może być przez prosumenta magazynowana oraz przykazywana w przypadku jej nadwyżki, bezpośrednio do sieci energetycznej. Szczegółową definicję „prosumenta” określa specjalna ustawa o OZE.

Co się dzieje z energią, której nie zużyłem?

Od 1 lipca 2016 obowiązują przepisy na mocy których podmiot będący prosumentem niewykorzystaną energię magazynuje w sieci elektroenergetycznej, skąd może ją odebrać w stosunku 1 do 0,8. Podmiot nie będący prosumentem odsprzedaje nadwyżkę energii do zakładu energetycznego.

Ile trwa montaż instalacji fotowoltaicznej?

Montaż instalacji fotowoltaicznej w typowym gospodarstwie domowym (instalacja do 10 kW) zajmuje najczęściej 1 dzień. Natomiast w przypadku większych instalacji czas montażu może wzrosnąć do dwóch dni.

Ile czasu trzeba poświęcać na obsługę instalacji?

System fotowoltaiczny jest bezobsługowy tzn. produkuje prąd bez konieczności twojej ingerencji. Pracę instalacji fotowoltaicznej możemy na bieżąco kontrolować za pomocą aplikacji na smartfonie. To sprawia, że fotowoltaika to niezwykle wygodna forma produkowania energii.

Ile kosztuje wymiana licznika na dwukierunkowy?

Wymiana licznika jest bezpłatna, a wszystkimi formalnościami zajmuje się nasza firma.

Po jakim czasie zwraca się koszt instalacji?

Średni czas zwrotu kosztów poprawnie dobranej i zamontowanej instalacji fotowoltaicznej wynosi około 6-8 lat. Przy gwarancjach producenta zakładających 25 lat bezawaryjnej pracy przez następne 17-19 lat cieszymy się praktycznie darmową energią.

Ile ważą panele fotowoltaiczne?

Masa jednego panela fotowoltaicznego to około 17-22 kg, a średnia powierzchnia to około 1.7 m2. Przy wyliczaniu potencjalnego obciążenia dachu należy również wziąć pod uwagę dodatkową wagę konstrukcji na której będzie zamontowana instalacja.

Czy potrzebne jest pozwolenie budowlane na montaż instalacji fotowoltaicznej?

Przy montażu instalacji fotowoltaicznej nie jest wymagane pozwolenie budowlane pod warunkiem montażu instalacji nie większej niż 50 kWh. Dodatkowo wszystkimi formalnościami związanymi ze zgłoszeniem instalacji do zakładu energetycznego zajmuje się nasza firma.

Czy montaż instalacji fotowoltaicznej w Polsce jest opłacalny?

Przy stałych wzrostach cen za energię elektryczną jak najbardziej tak, a nie zanosi się na to, aby ceny prądu miały przestać rosnąć. W Europie zdecydowanym liderem produkcji energii ze źródeł odnawialnych są Niemcy. Mamy nadzieję, że w przyszłości to właśnie Polska okaże się być liderem w branży fotowoltaicznej.

Czy grad i śnieg mogą zniszczyć panele fotowoltaiczne?

Nie. Przed dopuszczeniem do sprzedaży panele poddawane są wielu próbom wytrzymałościowym, a zwłaszcza wpływowi złych warunków atmosferycznych w tym właśnie śniegu i gradu. Niektóre panele wytrzymują nacisk nawet 800 kg/m2.

Jakie jest optymalne ustawienie paneli fotowoltaicznych?

Najlepszym ustawieniem paneli jest kierunek południowy. Bardzo zbliżone uzyski można otrzymać również przy usytuowaniu dachu wschód-zachód. Kluczem w tym przypadku jest rozmieszczenie instalacji po obu stronach dachu oraz zastosowanie specjalnego inwertera, który pozwoli zoptymalizować pracę paneli.

Czy można instalować fotowoltaikę na dachach płaskich?

Tak. Podobnie jak przy montażu instalacji na gruncie stosowane są specjalne konstrukcje umożliwiające montaż paneli pod odpowiednim kątem. W przypadku dachu płaskiego montaż instalacji wymaga więcej miejsca ze względu na konieczność zachowania odpowiednich odstępów by uniknąć ewentualnego zacienienia.

Jaka jest wysokość podatku VAT w związku z zakupem i montażem instalacji OZE?

  1. Instalacje fotowoltaiczne – niezależnie od usytuowania paneli fotowoltaicznych dla klienta indywidualnego- 8% podatku VAT (powierzchnia użytkowa budynku do 300m2).

  2. Instalacje kolektorów słonecznych – panele trwale połączone z budynkiem mieszkalnym- 8 % podatku VAT.

  3. Instalacje kolektorów słonecznych – panele montowane poza budynkiem mieszkalnym (budynek gospodarczy, grunt): 23% podatku VAT.

  4. pompy ciepła- 8 % podatku VAT (powierzchnia użytkowa budynku do 300m2).

Jaka jest liczba kolektorów słonecznych w instalacji solarnej?

Liczba kolektorów słonecznych jest uzależniona od mocy instalacji solarnej np. 2, 3 lub 4 szt. kolektorów słonecznych płaskich, lub np. 1, 2, 3 szt. kolektorów próżniowych.

Ile ważą kolektory słoneczne?

Jeden płaski kolektor słoneczny waży ok. 40 kg.