Kolektory słoneczne

Instalacja kolektorów słonecznych służy do zamiany energii promieniowania słonecznego w ciepło użyteczne, składa się ona z czterech podstawowych elementów:

  1. kolektora słonecznego
  2. zasobnika na wodę, lub wymiennika ciepła
  3. układu pompowego
  4. elementów zabezpieczających

Zasada działania:

Kolektor zamienia promieniowanie słoneczne w ciepło, które jest następnie transportowane za pomocą płynu solarnego do wymiennika. Element sterujący instalacji solarnej mierzy temperaturę płynu w kolektorach słonecznych i wody użytkowej w dolnej części podgrzewacza. Jeżeli różnica temperatur osiągnie odpowiednią wartość regulator uruchamia pompę i następuje ogrzewanie wody użytkowej przez kolektory. W sytuacji gdy kolektory słoneczne nie dostarczają wystarczającej ilości energii a woda w zasobniku ma za niską temperaturę, następuje ogrzewanie wody przez kocioł c.o.