Fotowoltaika

Fotowoltaika jest dziedziną zajmującą się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną przy użyciu zjawiska fotowoltaicznego. Potocznie określa się ją, jako produkcję energii elektrycznej ze słońca. Zjawisko fotoelektryczne odkryte w 1839 r. przez francuskiego naukowca Antoniego Cezara Becquerel’a i wyjaśnione przez Alberta Einsteina w 1921 r. zaczęto wykorzystywać w latach 50-tych ubiegłego wieku w kosmonautyce.

Dopiero w latach 80-tych w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych, powstała pierwsza elektrownia fotowoltaiczna o mocy przekraczającej 1MW. Potrzeba było kolejnych 20 lat zanim pojawiły się pierwsze komercyjne instalacje fotowoltaiczne zasilające budynki. Dzisiaj przemysł fotowoltaiczny jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów globalnej gospodarki.

Na całym świecie działa już ponad 100 GW instalacji fotowoltaicznych zintegrowanych z siecią energetyczną, z czego ponad połowę zainstalowano w Europie. W 2013 r. zainstalowano na całym świecie ok. 39 tys. MW z instalacji fotowoltaicznych, to więcej niż moc systemu elektroenergetycznego zainstalowana w Polsce.